Spårmasen

SPÅRMASEN - Spårkälken utvecklad för 2000-talets snö

Spårmasen

Spårmasen är en vidareutveckling av Aktivs spårkälke ”Spårman”. Spårkälken är utrustad med ett motordrivet fräs system som luckarar upp snön framför varje spårprofil. Genom att fräsen bara bearbetar snön i den del där spåret läggs mjukas inte snön intill själva spåret upp, en finess som ger fastare spår som håller längre. Spåraggregatet är utrustat med spårprofiler i plast för att minimera risken för ifrysning mellan profilerna. Behövs extra vikt vid extremt svåra förhållanden kan lösa vikter placeras fram- & baktill på spåraggregatet.

Spårkälken är suverän när snön är hård och isig eller på banor men kanonsnö, men kan även användas vid preparering av nysnö. Genom att fräsa nysnön blandas den med den äldre snön och spåren blir fastare.

Genom att fräsen drivs i färdriktningen blir spårkälken väldigt lätt körd, det är inga som helst problem att köra aggregatet efter både skoter och fyrhjuling även på starkt kuperade längdskidspår.

Spåraggregatet kan köras med motorn igång eller avslagen allt beroende på förhållandena.

På skidspår som prepareras med pistmaskin så behöver inte snön fräsas så kraftigt eftersom Spårmasen klarar betydligt tuffare förhållanden än traditionella spåraggregat. Effekten blir fastare skate yta och en bana som klarar töväder bättre.

Tekniska data Spårmasen

 

Totallängd 1200 mm inkl. drag

Total bredd 940 mm

Vikt 150 kg

Motor Honda

Växellåda Variator

Drivning Kedja

Spårprofiler Plast

Fräs 6st härdade stålklingor

Höjdjustering Manuell (el som tillbehör)

Dragfordon

 

Eftersom Spårmasen är utrustad med fräs så minskar dragkraftsbehovet betydligt jämfört med traditionella spåraggregat som kan gå riktigt tungt vid krävande förhållanden. Utvecklingen av lämpliga dragfordon för spåpreparering har gått fort på senare år. Idag finns inte de gammal traditionella ”dubbelbandarna” kvar på marknaden. Istället är det mindre och smidigare skotrar med varierande prestanda. Fyrhjulingar kommer nu också starkt med bandsatser och ger en större flexibilitet då det går att köra på barkmark också. För Spårmasens funktion så spelar det egentligen igen roll vad man använder. Det finns ett par saker att tänka på som vi upptäckt i våra tester.

 

När det gäller skotern bör den vara utväxlad för att klara att köra långsamt vilket kan vara lite svårt att hitta på markanden idag. 4 taktsmotorer som blir allt vanligare på skotrar idag bör man se upp med så att de klarar kylningen. Genom att spårningen görs relativt långsamt och även under förhållanden där snön är riktigt hård kan den här typen av motorer få problem med kylning.

 

Fyrhjuling fungerar också utmärkt speciellt med bandsats, under hårda och isiga förhållanden går det även bra med hjul. Det finns några nackdelar med fyrhjulingen jämfört med skotern. Förarmiljön är inte lika bra som på en skoter. Styrförmågan på fyrhjulingen är ”för bra för spårpreparering” det är lätt att spåren får för tvära svängar om man inte tänker sig för vilket leder till att spåren upplevs som svår åkta.

Snö

 

Snöns struktur och fuktighet måste beaktas vid preparering. Nysnö består av lätta iskristaller i form av stjärnor, plattor och prismor i många varierande former. Snö kristaller ombildas efterhand till kornsnö, mer eller mindre grovkorning. Detta kan vid 0°C ske på timmar, men vid stark köld efter flera veckor. När kornsnö utsätts för tö och sedan fryser till bildas en sammanhängande isskorpa -skare- som beroende på temperaturförhållandena kan bli mer eller mindre hård. Problemen med hård snö har ökar under senare år speciellt i de södra & mellersta delarna av landet. Det blir också allt vanligare med kanonsnöanläggningar vilket ger en helt annan snö än natursnön. Den största skillnaden mellan kanonsnö och natursnö är att egenvikten på kanonsnön tre gånger så hög som i natursnö. Kanonsnön innehåller alltså betydligt större mängd ”snö” än motsvarande mängd ”natursnö”. Det är därför kanonsnö klarar blid väder bättre och även är betydligt hårdare att bearbeta när man vill preparera skidspår. Ändrade förhållanden har med andra ord skapat behov av en annan typ av spårutrustning.

 

Allmänt om snöns preparering

 

Snön packas när man kör banan med spårprepareringsmaskinerna. Det sker bäst vid en temperatur om 0°C -12°C. Undvik att packa snön under pågående snöfall. Resultatet blir bättre om man väntar tills snön har satt sig någon timme. Om man packar vid sträng kyla blir banan mindre hållbar. Undvik dock att packa våt snö. När kylan sedan kommer blir banan alltför hård och isig.

 

Allmänt om spårning

 

Efter packning och sladdning beroende på rådande förhållanden läggs spåren med spåraggregat. Bäst resultat uppnås vid en temperatur om -3°C -10°C. Vid sträng kyla är snön hård på ytan och ger sämre spår. Spårning vid blidväder bör undvikas om övergång till kallare väder väntas. Spårning liksom alla annan snöpreparering bör ske i måttlig fart 5-15 km/timme beroende på rådande förhållanden. Vid dubbelspår bör mellanrummet mellan dem vara minst 1.20 m, räknat från spår mitt till spår mitt för att möten och förbiåkning ska kunna ske utan problem.

Tillverkning och försäljning

Olles Maskin i Vansbro

Tallvägen 2

780 50 VANSBRO.

 

 

För mer information och offert kontakta oss via e-mail